Titulná strana / Homepage
e-mail / heslo    
   
   
   
nový užívateľ? Registrácia   
zabudnuté heslo   
   
 

 

Všeobecné podmienky

Preteky sú usporiadané podľa pravidiel ASKA, ktoré vychádzajú z FCI reglementu. Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu programu, rozhodcov, počtu pretekajúcich tímov. Voľné pobiehanie psov nie je dovolené /najmä v blízkosti parkúru/. Za škody spôsobené psom zodpovedá psovod.
V prípade nutnosti zrušenia pretekov z dôvodu vyššej moci, prepadá štartovné v prospech organizátora. Je potrebné udržiavať čistotu a zbierať exkrementy po psoch. V bezprostrednom okolí konania pretekov je zakázané fajčiť a požívať alkohol.
Protest možno podať len písomne a po zaplatení sumy vo výške 20 €, do oficiálneho ukončenia pretekov.

Veterinárne podmienky

Pri prezentácii predložiť zdravotný preukaz psa (očkovací preukaz, Pet Pas) so všetkými údajmi o zvierati a s platnými očkovaniami.

Podmienky účasti

Kvalifikačné podmienky: A1 čistá skúška, A2 bez diskvalifikácie, A3 automaticky od 23.9.2018 do uzávierky pretekov.

Družstvá: 4-členné v každej veľkostnej kategórii, počítajú sa 3 najlepší.

Titul Majster Slovenska v agility získava najvyššie umiestnený tím v súčte behov Agility a Jumping, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:
- je členom klubu zastrešenom v ASKA
- má slovenské občianstvo alebo trvalý pobyt na Slovensku minimálne 6 mesiacov – v čase konania Majstrovstiev Slovenska v agility

Tituly 1. vicemajster Slovenska v agility a 2. vicemajster Slovenska v agility získavajú druhý a tretí tím v poradí spĺňajúci vyššie uvedené podmienky. Všetky tri tituly na MSR sa udeľujú zvlášť v každej výškovej kategórii.

Tituly 1. vicemajster Slovenska v agility družstiev a 2. vicemajster Slovenska v agility družstiev získava druhé a tretie družstvo v poradí spĺňajúci vyššie uvedené podmienky. Všetky tri tituly na MSR sa udeľujú zvlášť v každej výškovej kategórii.

  Agility klub SKIPER Bratislava, Mlynská 20, 900 44 Tomášov, www.skiper.sk